Praca domowa z 21 października

1. Dyktando:

Odróżniamy głoski, część II – przygotować się do dyktanda pisząc każdy wyraz 3 razy: miecz, mieć, szczeka, ścieka, proszę, prosie

2. Piosenka: 

Nauczyć się śpiewać „Rozkwitały pąki białych róż” – zwrotki 2-5