Zadanie domowe na 21/10/23

Religia

 zadanie domowe str. 23

J. polski 

Gramatyka 

str.32, ćw. 5 

str.35,ćw. 8i 9 

Historia

str. 26  ćw. 1, proszę zapisać zadanie do zeszytu

str. 28, ćw.4 i 5 załącznik poniżej, bardzo proszę nie pisać w  podręczniku do historii.  Zachęcam do czytania  po polsku 20 minut 2  razy w tygodniu  .