Praca domowa z 14 października

 1. Religia: Zadanie domowe str. 13
 2. Język polski:
  a) napisać 3-4 zdania o słoniu z użyciem przymiotników.
  b) ćwiczenia ortograficzne z “cz”, “ci”, “ć” strony 46-48. Uwaga! Wszystkie wyrazy były użyte w książce w Lekcji 2 i 3. Zasady pisowni były omawiane na lekcjach. Reguła pisowni “ć” i “ci” na stronie 38.
  c) nauczyć się czytać “List znad Nilu” z książki “Afryka Kazika” czyli od strony 28 do 30 w książce. Tekst drukowany został rozdany na lekcji.
  https://anyflip.com/hxnal/hyyg/basic 
 3. Lektura miesiąca “Afryka Kazika” https://anyflip.com/hxnal/hyyg/basic
 4. Klub Wspaniałej Piątki: https://drive.google.com/file/d/1qn0etJTjal_yfdwHdfhpu9H-KEVEPr36/view?usp=sharing
 5. Nasza piosenka na koncert: https://www.youtube.com/watch?v=grxkGqmq3PM

Materiały dla nauczyciela https://www.polishbilingualday.com/language/pl/