Zadanie domowe na 10/14/2023


Religia

Nauczyć się na pamięć Wierzę w Boga
Zadanie nr 1, str. 12 oraz zadanie domowe str. 13
Zadanie nr 1 , str. 16
Bardzo proszę przynieść Różaniec na następne zajęcia.  


J. polskie
Napisz za czym tęsknił oraz kim był Skawiński z fragmenty noweli H. Sienkiewicza “Latarnik”, zadanie zapisz do zeszytu. Kartki zostały rozdane w klasie, jak również fragment jest   złączony   poniżej. 
Gramatyka
Str.21, ćw. 5
Str. 25 , ćw.9 
Str. 26, ćw. 9 

Zachęcam do czytania w j. polskim dwa razy w tygodniu po 20 min.