Praca domowa na 14 października

PRZEBIEG DZISIEJSZYCH ZAJĘĆ

Religia: Uczymy się modlić na różańcu. 

J. polski: Figury geometryczne i liczny. Dzieci rozpoznawały różne kształty geometryczne, które znajdowały się w klasie. Ćwiczyliśmy nasze krótkie przedstawianie. Rozwiązywaliśmy ćwiczenia w książce, str. 22-27.

PRACA DOMOWA

Religia: Proszę modlić się z dziećmi na różańcu. 

J. polski: ćw. 1 str. 28, ćw. 2 str. 29

Zachęcamy do czytania po polsku przynajmniej 2 razy w tygodniu po 20 minut. Przesyłam metryczkę, którą w razie potrzeby można wydrukować w domu. 

MetryczkaP-1.pdf