ZADANIE DOMOWE Z DNIA 07 PAŹDZIERNIKA

Proszę uzupełnić podręcznik “Maja uczy się i bawi”, cześć 1, na stronie nr 16 i 17.