Praca domowa z 7 października

1. Czytanka: Nauczyć się czytać czytankę na stronach 71-72 i odpowiedzieć na pytania pod czytanką.

2. Ćwiczenia: Dokończyć strony 32-36, dla chętnych też strona 37. Nie robić ćwiczeń 8 i 10.

3. Dyktando: Spółgłoski miękkie – Część II na 14 października: zielony, październik, żołędzie, wiedźma, nauczycielka, ćma

Link do metryczki do wypełnienia, aby otrzymać los za czytanie: https://www.polskaszkolanewark.org/formularze/