Praca domowa z 7 pazdziernika

Religia:

Proszę, aby uczniowie nauczyli sie na pamięć modlitwy Wierzę w Boga, str.142 (wersja polska lub angielska)

ćw.2, str.10,

proszę dokończ ćw.3, str.11

Wykonaj zadanie domowe na str.11

Gramatyka:

Przeczytaj tekst na str. 28 i wykonaj ćw. 4, str.29 – możesz narysować rysunek.

ćw.5 i 6, str.30

ćw.10, str.21

dla chętnych ćw.12, str.22

J.polski:

Przeczytaj czytankę “Historie niewymyślone”, str.31. odpowiedz na pytania: 3, 4, oraz 7-( uczniowie otrzymali kartki z pytaniami w klasie).

Przygotuj się do dyktanda ( proszę poćwicz pisanie w domu)

 Krzysztof Kolumb

odkryć 

marzyć

podróżować

płynąć

przygoda

ląd

kontynent

żeglarze

Ameryka

 

Historia:

ćw. 13, str.20 (wykonaj ćw. na kartce)

ćw.7, str.31

dla chętnych ćw.8, str.31

Przypominam o czytaniu po polsku  dwa razy w tygodniu po 20 min .