Zadanie domowe klasa VI. 09/30/2023

Religia

Proszę uzupełnić zadanie domowe z katechezy numer 2 . Przypominam, iż w podręczniku do nauki religii można pisać, najlepiej ołówkiem.

J.polski

“Mogę, potrafię …!” ,proszę dokończyć zdanie, jak również rozwinąć temat i napisać conajmniej 6 zdań. Bardzo proszę zadanie zapisać do zeszytu!

Gramatyka

Ćw.9i 10 str. 16
Ćw.11i12 str. 17

Historia

Podręcznik do historii
Ćw.1 str. 16
Ćw. 3 , str. 17 ,

Proszę zapisać do zeszytu , uprzejmie przypominam nie piszemy w podręczniku do historii!
Zachęcam do czytania w j. polskim 2 razy w tygodniu po 20 min.