Praca domowa z 30 września

1. Czytanka: Nauczyć się czytać czytankę na stronach 30-31 i odpowiedzieć na pytania pod czytanką.

2. Ćwiczenia: Dokończyć strony 24-27.

3. Dyktando: Spółgłoski miękkie – Część I na 7 października: jesień, siano, dynia, świeczka, leśny, pomarańczowy
Część II na 14 października: zielony, żołędzie, nauczycielka, październik, ćma