Religia Klasa II – zadanie domowe na 30 września

1. Katechizm str. 2 i 5.
2. Dokończyć kolorować obrazki z lekcji.
3. Piosenkę „Sercem Kocham Jezusa” YouTube: Mocni w Duchu TANIEC
4. Powtórzenie modlitw: Ojcze Nasz,
Zdrowaś Mario, Aniele Boży, Chwała Ojcu… Str. 102-105
5. Proszę rodziców o podpis, jeżeli dziecko umie już którąś z modlitw.
Str. 112
6. Str. 113 proszę pomóc dziecku wpisać nazwę kościoła i godzinę, gdy
było obecne na mszy świętej.