Praca domowa z 23 września

  1. Język polski
    a) czytanka: Nauczyć się czytać czytankę na str. 11-12
    b) ćwiczenia: Narysować i opisać (1-2 zdania) pamiątkę z wakacji,  czyli str. 18. Dzieci, które jeszcze nie dostały książek, rysują i opisują w zeszycie.