Praca domowa- religia 06/05/2023

PRACA DOMOWA  – RELIGIA   06/05/2023


1.Przeczytać temat: ”Misja wobec pogan w Ewangelii według św. Mateusza”, str.:99-100.
2.Wykonać ćwiczenia: 1-2/str. 101.
3.Wykonać ćwiczenie –„Zadanie domowe”, str. 102.