Praca domowa – religia 29/04/2023

PRACA DOMOWA  – RELIGIA   29/04/2023

ZALEGŁOŚCI:
Na stronie 157, w książce do religii, znajduje się wykaz modlitw do zaliczenia, w klasie szóstej.
Poproszę o uzupełnienie zaległości.

1.Wykonać ćwiczenie: „Zadanie domowe” (wybrać jeden z trzech fragmentów Psalmu i nauczyć się na pamięć), str. 110.
2.Wykonać ćwiczenia: 1-3/ str.: 113.