Praca domowa 29/04/2023

Praca domowa 29/04/2023

1.HISTORIA – podsumowanie materiału z klasy siódmej.Materiał z historii klasy siódmej był przypominany na każdych zajęciach. Myślę, że nie będzie problemu z krótką prezentacją.

-przygotować się do prezentacji ustnej omówionego materiału w klasie siódmej (ok.20 zdań).
W wypowiedzi proszę o uwzględnienie informacji, dat, wydarzeń, nazwisk, według poniższego wykazu:

A:Wydarzenie rozpoczynające historię Polski w klasie siódmej, str.8.
B:Powstanie „Legionów Dąbrowskiego”, str.9-11.
C:Historia powstania „Mazurka Dąbrowskiego”, str.9.
D:Dlaczego doszło do Powstania Listopadowego i kiedy?, str.: 27-28.
E:Co stało się z Polakami biorącymi udział w powstaniu styczniowym (emigracja,…,)? Str.:33, 38.
F:Sytuacja Polaków mieszkających w poszczególnych zaborach, str.:47-54.
G:Co wiesz o osobach: Sienkiewicz, Matejko, Wyspiański, Łukaszewicz, Prus, Mickiewicz, Chopin?
H:Jak doszło do odzyskania niepodległości przez Polskę? Data odzyskania niepodległości. Nazwiska Polaków związanych z tym wydarzeniem, str.:81-86.
I:Jak zmieniała się sytuacja gospodarcza i polityczna w Polsce, w okresie dwudziestolecia międzywojennego (wspomnieć o walucie polskiej), str.:102-107.
J:Jakim wydarzeniem kończy się historia Polski w klasie siódmej?

2.HISTORIA – „Niepodległa II Rzeczpospolita”, str.:102-108.
-wykonać ćwiczenia (NA KARTCE !): 1-7/ str.:109 – 112.
UWAGA: Proszę nie wykonywać ćwiczeń w książce !!!

4.Nauczyć się na pamięć tekstu piosenki (dwie zwrotki), która będzie wykonywana na Koncercie Pieśni Maryjnej 13 maja.

5.”Warto czytać”-lektury.
-zapraszam do czytania wypożyczonych książek, nie mniej niż 2 razy w tygodniu, po 20 minut.