Klasa II – Praca domowa na 29 kwietnia

Religia
Przygotować się do SAKRAMENTU POKUTY / SPOWIEDZI. Sobota, godź. 9:00.
Powtórzyć > 5 Warunków Sakramentu Pokuty, Akt Żalu oraz 10 Przykazań Bożych.
Na str. 220 w małych granatowych Książeczkach, które otrzymaliście, jest Modlitwa do Ducha
św. przed spowiedzią. Proszę przynieść książeczki do kościoła, gdyż przed spowiedzią
odmówimy tę modlitwę razem.
Przeczytać ze zrozumieniem katechezę 23, str. 75-78. Wpisać brakujące wyrazy do tekstu na str.
76 oraz pokolorować rysunki na str. 77.

J. Polski
Nauczyć się czytać opowiadania pt. „ Dzwon Zygmunta”. / str. 112, i odpowiedzieć na pytania
ze str. 113.

* Pamiętajmy, aby czytać po polsku przynajmniej 2 razy w tygodniu po 20 min.