Praca domowa – religia, 22/04/2023

 

 

PRACA DOMOWA  – RELIGIA   22/04/2023

ZALEGŁOŚCI:
Na stronie 157, w książce do religii, znajduje się wykaz modlitw do zaliczenia, w klasie szóstej. Proszę o nauczenie się niezaliczonych modlitw.

1.Poproszę o przyniesienie, na następne zajęcia RÓŻAŃCA.

2.Nauczyć się na pamięć: „Koronki do Bożego Miłosierdzia”.
Poniżej tekst modlitwy:

„Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew,
Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego,
A Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.”

„Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.” (10x)

„Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a Nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami i nad całym światem”.(3x)

„O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – Ufamy  Tobie”. (3x)

„Jezu ufam Tobie”. (3x)

3.Przeczytać temat:
„Poznaję religie monoteistyczne: Chrześcijaństwo, Judaizm, Islam”, str.:118 – 122.