Praca domowa na 4/29/23

j. polski:

Przeczytać 2 czytanki / uczniowie otrzymali kartkę z numerami stron. Jeśli ktoś nie otrzymał takiej kartki czyta czytankę ze s. 43

Jak paciorki różańca przesuwają się chwile

Nauczyć się refrenu i jedną linijkę tekstu pieśni “Jak Paciorki Różańca”. Tekst wklejony na okładce w niebieskiej książce. 

https://www.youtube.com/watch?v=4hnvmijqG48 

bez ostatniej zwrotki

Religia:

Modlitwy:  Dziesięć Przykazań Bożych, Akt Miłości, Akt Wiary, Akt Nadziei, Baranku Boży, Akt Skruchy, Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wieczny Odpoczynek, Chwała Ojcu na pamięć (lista książka s. 98). Najszybciej uczniowie uczą się przez codzienne odmawianie. Można po angielsku jeżeli będzie łatwiej.

Dla nieobecnych

 niebieska książka s. 46 i 47, czerwona książka s. 44-45, religia s. 60-62