Praca Domowa

Podczas ostatnich zajęć przerabialiśmy lekcje 15, ze str. 64. Proszę aby osoby nieobecne uzupełnili ćwiczenia, poniżej wysyłam kopie.  Na zadanie domowe proszę wypełnić i przetłumaczyć załączonych słówka.