Praca domowa -religia, 15/04/2023

PRACA DOMOWA – RELIGIA 15/04/2023

1.Wykonać ćwiczenie 1/ str.139.
2.Wykonać ćwiczenia: 1-2/ str.:143-144.
3.Nauczyć się na pamięć modlitw:

„Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
obdarz nas pokojem.”

„Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.”