Praca domowa 15/04/2023

PRACA  DOMOWA  15/04/20231.JĘZYK POLSKI- literatura: „Zmartwychwstanie”, str.: 221-226.
-przeczytać wiersz: „Hosanna !”, str. 223,
-wykonać ćwiczenia: 2/str. 221, 1/str. 222, 1-4/str. 224, 6-8/str. 225.

2.JEZYK POLSKI – gramatyka: „Nietypowa odmiana rzeczowników: przyjaciel, ksiądz i pieniądz”, str.179.
-uzupełnić ćwiczenia: 1-6/str.: 181-182, 3/str.183.

3.HISTORIA – „Polacy w I wojnie światowej”, str.:81-86.
-wykonać ćwiczenia (na kartce): 1-3/str. 87,  6-7/str. 89.

4.”Warto czytać”- lektury.
-zapraszam do czytania wypożyczonych książek, nie mniej niż 2 razy w tygodniu, po 20 minut.