Zadanie domowe na 22 kwietnia

 1. Gramatyka
  Str. 136, ćw. 2
  Str. 137, ćw. 4
  Str. 138, ćw. 5
  Str. 144, ćw. 12i 13
 2. Proszę napisać kilka zdań czego dowiedziałeś się o Januszu Korczaku ze spotkania z Panią Danutą Świątek?
  Proszę pamiętać o czytaniu w języku polskim dwa razy w tygodniu po 20 min.