Zadanie domowe na 22 kwietnia

Religia

  • Zapamiętaj, że Msza Św. dzieli się na 4 części 
  • zaliczamy modlitwy ze strony 113

J. polski

  • str. 156-157, ćw. 9,10 i 11
  • str. 163
  • przygotuj się do dyktanda, wyrazy z ćw 13, str. 158
  • czytamy po polsku 2 razy w tygodniu po 20 minut
  • proszę zapoznać się z piosenką “Dziękuję Ci”, którą dzieci zaśpiewają 15 maja w dniu rocznicy.

https://www.youtube.com/watch?v=lKbfk9Lsw3Q&pp=ygUfZHppZWt1amUgY2kgcGlvc2Vua2EgZGxhIGR6aWVjaQ%3D%3D