Praca domowa – religia 25/03/2023

PRACA DOMOWA – RELIGIA 25/03/2023

1.Wykonać ćwiczenia: 2-4/str.: 116-117.
2.Wykonać: „Zadanie domowe”, str. 117.
3.Nauczyć się na pamięć modlitwę: „Chwała na wysokości Bogu”, str.: 153.