Praca domowa na 1 kwietnia

Religia

ćw.2, str.139

J.polski

Uczniowie, krórzy nie odrobili pracy domowej z poprzedniej  lekcji, proszę przeczytać czytankę ze strony 143, oraz proszę odpowiedzieć na 3 dowolne pytania ze strony 149.

W przyszłą Sobotę zostaną zabrane zeszyty do oceny.

Dla wszystkich uczniów: proszę przepisać dyktando do zeszytu ze srtony 150.

Gramatyka

ćw.3, str.133

ćw. 5, str.135

ćw. 6, str.136

ćw.8, str.137

dla chętnych: ćw.10,  str.138

Historia

ćw.1 i 2 , str.77

ćw.3 i 4, str.78

Ćwiczenia proszę odrobić w zeszycie , lub wydrukować z książki.

Przypominam o czytaniu 2 razy w tygodniu po 20 min.

W przyszła Sobotę odbędzie się apel Wielkanocny, proszę aby uczniowie przyszli ubrani w uroczyste stroje, z domieszką białego oraz jasnego koloru.