Praca Domowa 3/25

Młodsza Grupa: 

  1. Ćw. 5 str 25 
  2. Ćw.7 i 8 str 27
  3. Ćw. 1 str 28

Starsza Grupa: 

  1. Ćw. 6 (załączone w PDF) 
  2. Napisz minimum 7 zdań o Marii Curie-Skłodowskiej i dlaczego była ważną osobą. 
  3. Przeczytać czytankę “Pani Wiosna”  

zadanie

Pani Wiosna