Praca domowa – religia 18/03/2023

PRACA DOMOWA – RELIGIA 18/03/2023

1.Przeczytać tekst: „Post modlitwa, jałmużna”, str.135.
2.Wykonać ćwiczenie 1/str. 135, na podstawie teksu, na tej samej stronie, (fragment Pisma Świętego – Księga Joela: 2,12-13).
3.Wykonać ćwiczenia: 2-3 i „Zadanie domowe”, str.136.
4.Nauczyć się na pamięć modlitwy, str. 153, z tematu „Odpowiedzi w czasie Mszy Świętej”:
-„Akt Pokuty”:
„Spowiadam się Bogu wszechmogącemu … „