Praca domowa na 25 marca


Gramatyka
ćw. 7, str. 109
ćw. 8, str.110
ćw.9 , str . 111
Dla chętnych na ocenę celująca (6) ćw. 14-18 str. 92-93
Historia
ćw. 3, str. 81
Geografia
ćw. 1i2 str. 35 kartki zostały rozdane w klasie .

Zachęcam do czytania 20 min dwa razy w tygodniu w języku polskim.