Praca domowa 18/03/2023

PRACA  DOMOWA  18/03/2023


1.JĘZYK  POLSKI – gramatyka: „Jak zapisywać i czytać liczebniki złożone?”, str.:166-170.
-dokończyć ćwiczenia z zakresu: 1-4/str.:168-169,
-przeczytać i zapamiętać informacje, str.:170. Ćwiczenia wykonamy na lekcji.

2.JĘZYK POLSKI-literatura:
-wykonać ćwiczenia: 2/str.150, 1-3/151.

3.HISTORIA –„Polska kultura i literatura po klęsce powstania styczniowego”, str.:58-64.
-przeczytać rozdział: „Nowe wynalazki”, str.:62-63,
-wykonać ćwiczenia z książki, na podpisanej imieniem kartce: 1, 3-5, 7-8/ str.:65-68.

4.”Warto czytać”- lektury.
-zapraszam do czytania wypożyczonych książek, nie mniej niż 2 razy w tygodniu, po 20 minut.

DLA NIEOBECNYCH – DODATKOWO

1.JĘZYK POLSKI – literatura: wiersz J.Słowackiego, “W pamiętniku Zofii Bobrówny”.
-wykonać ćwiczenia 1-2/ str.147, 1-2/str.148, 1/ str.150.

2.HISTORIA –„Polska kultura i literatura po klęsce powstania styczniowego”, str.:58-64.
-przeczytać tekst, str: 58-62.