Zadanie domowe na 25 marca

Religia 

  • str. 65 moje zadanie, znajdź w Ewangelii Łukasza tytuły trzech innych przypowieści
  • przypominam o zaliczaniu. modlitw ze strony 113

J. polski

  • str. 120  ćw. 21  i 22 
  • str. 121 i 122
  • proszę ćwiczyć teksty( na pamięć) i piosenki na apel 
  • czytamy po polsku 2 razy w tygodniu po 20 minut