Praca domowa – religia 11/03/2023

PRACA DOMOWA – RELIGIA 11/03/2023

1.Przeczytać uważnie tekst (fragmenty z Pisma Świętego), str.: 90-93.
2.Na podstawie przeczytanego tekstu, wykonać ćwiczenie 1-2/str.93.
4.Nauczyć się/przypomnieć „Formułę spowiedzi świętej”, str. 152.