Praca domowa 11/03/2023

PRACA  DOMOWA  11/03/2023


1.JĘZYK  POLSKI – gramatyka: „Jak porównywać, czyli stopniowanie w praktyce”.
-wykonać ćwiczenia: 1-6/str.:155-156.

2.Nauczyć się na pamięć jednego wiersza. Do wyboru są trzy wiersze:

-Jan Kochanowski, „Na lipę”, str.119,
-Ignacy Krasicki, „Kruk i lis”, str. 137,
-Juliusz Słowacki, „W pamiętniku Zofii Bobrówny”, str.149. (dwie zwrotki do nauczenia)

3.Na następne zajęcia proszę przynieść książkę z historii.

4.”Warto czytać”- lektury.
-zapraszam do czytania wypożyczonych książek, nie mniej niż 2 razy w tygodniu, po 20 minut.