Praca domowa na 18 marca

J. polski      
Przeczytaj opowiadanie pt. ” Ołtarz Wita Stwosza” str. 100. Odpowiedz na pytania 1 i 2 str. 101 , zapisz do zeszytu.
Gramatyka
Str.77 ćw. 5
Str.78, ćw. 6 i 7
Str. 82, ćw. 12i13
Str. 86, ćw. 4 i 5
Str. 87, ćw 6 i7
Str. 88, ćw. 8
Str. 90, ćw. 11
Historia
Str. 72 ćw. 4, 5 i 6, proszę odpowiedzi zapisać do zeszytu , nie piszemy w podręczniku .
Proszę pamiętać o czytaniu dwa razy z tygodniu, po 20 min w języku polskim.