Praca Domowa na 3/11

***Wszystko jest załączone w PDF oraz podane w klasie***

Młodsza Grupa: 

  1. Powtórzyć i zapamietać nowe słówka 
  2. Wypełnić krzyżówkę i word search 
  3. Przeczytać informacje o Marii Curie-Skłodowskiej 

ZADANIE DOMOWE MLODSZA GRUPA

Starsza Grupa: 

  1.  Przeczytać informacje o Marii Curie-Skłodowskiej  i wypełnić ćwiczenia 
  2. Wypełnić krzyżówkę i word search 
  3. Powtórzyć i zapamietać nowe słówka (załączone w PDF)

ZADANIE DOMOWE STARSZA GRUPA