Praca domowa 04/03/2023

PRACA DOMOWA  – RELIGIA   04/03/2023

1.Przeczytać uważnie tekst, str.84 (fragment Ewangelii, Mt 5,1-11).
2.Na podstawie przeczytanego tekstu, wykonać ćwiczenie  1-2/str.85, z pozycji „Zadanie domowe”.
3.Wykonać ćwiczenie 1/str.85, w górnej części strony (uzupełnić puste kratki, wyrazami z ramki).
4.Nauczyć się modlitwy: „Uczynki Miłosierdzia Wobec Duszy.”

DLA  NIEOBECNYCH:
1.Przeczytać tekst, str.:79-80.
2.Wykonać ćwiczenie 2/str.81.