PRACA DOMOWA 04/03/2023

PRACA  DOMOWA  04/03/20231.GEOGRAFIA:
-przygotować się do prezentacji ustnej, przydzielonego tematu, z wykorzystaniem mapy, według poniższej listy:

NATANIEL: „Gleby-roślinność-zwierzęta w Polsce”, str.:61-68,
AMELIA: „Rolnictwo w Polsce”, str.:69-73,
GABRIEL: ”Przemysł w Polsce”, str.:76-81,
SIMON:”Ochrona Środowiska”, str.: 83-85,(Pokazać na mapie rozmieszczenie 10 parków (można więcej), zgodnie z tekstem i mapą str.:85)
PIOTR:”Morze Bałtyckie”, str.: 55-57. Proszę wykorzystać informacje, z przekazanego w poprzednich pracach domowych filmu o Morzu Bałtyckim.


2.JĘZYK  POLSKI – gramatyka: „Marzymy i prosimy w trybie przypuszczającym”.
-wykonać  ćwiczenia:  3-8/str.:144-146.

3.ESEJ: „Żołnierze Wyklęci”
-jeśli ktoś nie napisał eseju na konkurs, proszę napisać tę pracę w ramach pracy domowej. Jest to praca obowiązkowa.

4.”Warto czytać”- lektury.
-zapraszam do czytania wypożyczonych książek, nie mniej niż 2 razy w tygodniu, po 20 minut.