Praca domowa na 11 marca

Religia

ćw.2,str.65

Pamiętaj o dobrych uczynkach, przynajmniej raz w tygodniu.

J.polski

Przeczytaj legendę o Trębaczu z Wieży Mariackiej, str.129.

Odpowiedz na dowolne 3 pytania, ze strony 130.

Przygotuj się do dyktanda ze słówek:

legenda

Kraków

trębacz

hejnał 

Kościół Mariacki

Tatarzy

strzała

Wieża Mariacka

Mikołaj Kopernik

Akademia Krakowska

Ułóż 3 zdania wykorzystując powyższe wyrazy.

Gramatyka

ćw.6,str.105

ćw.9, str.108

ćw.13,str.110

chętni: ćw.14 i 15, str.111

Historia

ćw.1 i 2, str.68

Proszę pamiętajcie, że ćwiczenia należy wydrukować, lub wykonać w zeszycie.(nie w książce).

Po zajęciach ktoś z uczniów zostawił podręcznik  Historii w klasie. 

Przypominam o czytaniu 2 razy w tygodniu po 20 min.