Praca domowa -religia, 25/02/2023

PRACA DOMOWA  – RELIGIA   25/02/2023

1.Wykonać ćwiczenie 3/str.78. Skorzystaj z oryginalnej treści dekalogu (10 przykazań Bożych), str.77.
Nie przepisywać !
Ułożyć nowe treść o tym samym znaczeniu.

2.Ponownie poproszę o:

-wybranie dowolnego  fragmentu z Pisma Świętego, do odczytania na lekcji. Przygotować się do opowiedzenia przeczytanej treści,

-przyniesienie, na następne zajęcia, Pisma Świętego,

-nauczenie się/przypomnienie: „Osiem Błogosławieństw”, str.147.

Dla nieobecnych:

1.Przeczytać tekst, str.:72-77.