Praca domowa na 4 marca

 1. Religia
  a) uzupełnij luki w tekście na stronie 73
  b) napisz 2-3 zdania własnej modlitwy lub próśb do Boga np:
                 Panie Boże, dziękuję Ci za……
                 Boże, proszę Cię o błogosławieństwo dla ………….
                 Módlmy się za ………….
  Prośby i modlitwy będą odczytane  podczas odpustu 4 marca.
  c) nauczyć się pięknie czytać tekstu na stronie 74 zaczynającego się od słów: “Pod Twoją obronę…”
 2. Język polski:
  a) pisanie:
  napisać streszczenie o Prometeuszu, można też wybrać i przepisać  zdania z tekstu tak, by powstało krótkie opowiadanie.
  https://docs.google.com/document/d/1LKjRCwHvaep5A9Mdlf3PzdSeFtewti1_9rJsAOd6Hqs/edit
  b) gramatyka: 
  dokończyć ćwiczenie 1 na stronie125
  zrobić 10 przykładów z ćwiczenia 4 na stronie 127
  wstawić wyrazy albo, ale, więc w ćwiczeniu 6 na stronie 132
  dla nieobecnych dodatkowo ćwiczenia 2 i 3 na stronach 126 i 127
  c) lektura miesiąca Sposób na Elfa
  https://anyflip.com/hxnal/rapj/
 3. I jak zawsze zachęcam do czytania i brania udziału w naszym szkolnym konkursie Warto czytać. Nagrody czekają.