Praca domowa 25/02/2023

PRACA  DOMOWA  25/02/20231.GEOGRAFIA: -„Wody powierzchniowe Polski”, str.:47-51.
KONTYNUACJA PREZENTACJI, w ramach „Programu informacyjnego”:


-na podstawie tekstu, str.: 47-51,
-przygotować 3 pytania, na które należy znać odpowiedź,
-przygotować 3 informacje do/z przeczytanego tematu,
-przygotować się do prezentacji, omawianych zagadnień, na mapie (skorzystać z mapy, str.:90-95)
Przykład:

Pytanie: „W jakim celu budowane są kanały łączące zbiorniki wodne?”

Informacja: „Jeziora sztuczne powstają w wyniku budowania zapór na rzekach.”

PRZECZYTAĆ:
-temat: „Morze Bałtyckie”, str.:56-60,
-wykonać ćwiczenie, str.59.


2.JĘZYK  POLSKI – gramatyka: „Przesyłam Ci pozdrowienia
”
-wykonać  ćwiczenia:  5-6/str.125 oraz 8 lub 9 (jedno pozdrowienie), str.126.

3.KONKURS –
-napisać esej, zgodnie z poniższymi wytycznymi:
REGULAMIN KONKURSU
„ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – POWRACAJĄCY BOHATEROWIE” – napisz esej o żołnierzu niezłomnym, który najbardziej cię zainspirował.

• eseje wykonują uczniowie z klas 7-8 i licealnych,
• prace uczniowie piszą samodzielnie,
• esej należy napisać czcionką Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1.5; ewentualne przypisy – dolne, bibliografia,
• Praca powinna zawierać minimum 2 strony tekstu formatu US Letter,
• termin nadsyłania esejów wraz z formularzem zgłoszeniowym drogą e-mailową na adres pssderby@gmail.com do 5 marca 2023 r.

-obejrzeć film:”Żołnierze Wyklęci.”
https://www.youtube.com/watch?v=TxyoOcmm9Bw

4.”Warto czytać”- lektury.
-zapraszam do czytania wypożyczonych książek, nie mniej niż 2 razy w tygodniu, po 20 minut.