Praca domowa – religia 11/02/2023

PRACA DOMOWA  – RELIGIA   11/02/2023

RELIGIA:
1.Wykonać ćwiczenia: 3-4/str.:70-71.
2.Wybrać dowolny  fragment z Pisma Świętego, do odczytania na lekcji. Przygotować się do omówienia wybranego tekstu.
3.Przynieść, na następne zajęcia, Pismo Święte.
4.Nauczyć się/przypomnieć: „Osiem Błogosławieństw”, str.147.