Praca domowa -religia 04/02/2023

Praca domowa 04/02/2023

RELIGIA:
1.Wykonać ćwiczenia: 1/str. 64 i 1-2/str.66.
2.Przeczytać tekst, str. 68. Przygotować się do odpowiedzi na pytanie:
-Dlaczego tak ważne jest przestrzeganie przykazania:
„Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie”. (Wj 20, 12)?

3.Nauczyć się/przypomnieć: „Uczynki Miłosierdzia Wobec Ciała”, str.148.