Zadanie domowe na 11 lutego

Religia

  • str. 50- obok podanych zdań zapisz możliwości naprawy poprawionego grzechu
  • dla chętnych- Kain i Abel- rozszyfruj werset biblijny ( kartki rozdane na lekcji)
  • przypominam o zaliczaniu modlitw ze strony 113

J. polski

  • naucz się czytać tekst “Jak powstało Zakopane” – str. 46-47
  • str. 58 i  59
  • wybierz 5 dowolnych wyrazów z głoską “sz” zapisz je w zeszycie lub na kartce i wymyśl krótką historyjkę używając tych wyrazów, min. 3 zdania
  • przypominam o czytaniu 2 razy w tygodniu po 20 minut