Zadanie domowe na 4 lutego

J. polski
Proszę dokończyć charakterystykę kolegi z klasy, bardzo ważne, aby zacząć zakończenie od akapitu, jak również napisać od 4 do 5 zdań.
Historia
Czym jest dla Ciebie patriotyzm. Napisz kilka zdań, czego dowiedziałeś/aś się na sobotnim spotkaniu poświęconym historii Polski.
Bardzo proszę pamiętać o czytaniu w języku polskim 2 razy w tygodniu.