Klasa II – Praca domowa na 4 lutego

Religia
Powtórzyć ostatnią lekcję nt. grzechu – Katecheza 15 – str. 46. Uzupełnić ćwiczenie ze str. 48.
Zaproszenie rodziców do pracy z dzieckiem:  Udział rodziców w katechezie dziecka – str.49.

Zapamiętać:
Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych.
Gdy świadomie i dobrowolnie wybieramy zło, to popełniamy grzech ciężki lub lekki.

J. Polski
Kochani, na pewno wszyscy cieszymy się z otrzymania nowych Podręczników do Języka
polskiego – część 2. Z nich będziemy korzystali w 2 półroczu.

Do wykonania:
– Na str. 2 podręcznika znajdziecie list od Ady adresowany do Was. Proszę go przeczytać.
– Przeczytać krótki wiersz ‘ Nowy Rok’ I zrobić ćwiczenie – str. 4.
– Zapoznać się z czytanką pt. ‘Kulig’ – str. 5.

* Pamiętajmy, aby czytać po polsku przynajmniej 2 razy w tygodniu po 20 min.