Zadanie domowe na 4 lutego

Religia

  • str. 46- uzupełnij tekst
  • przypominam o zaliczaniu modlitw ze strony 113

J. polski

Pierwsza część książki ( 4 lutego proszę spakować dzieciom tą część już po raz ostatni w tym roku szkolnym abym mogła sprawdzić zadanie domowe), od przyszłej soboty tj. 4 lutego będziemy już pracować wyłącznie z częścią 2 . 

  • str. 120 i 121 ( część 1 książki)
  • w zeszycie lub na kartce proszę odpowiedzieć na pytanie , kto to jest patriota i czy dziecko czuje się patriotą? ( nawiązując do lekcji o patriotyzmie pana Krzysztofa Czuja z ostatniej soboty)- minimum 2 pełne zdania 
  • czytamy po polsku 2 razy w tygodniu po 20 minut