Praca domowa na 5 lutgo

PRZEBIEG ZAJĘĆ

RELIGIA: Jezus czynił cuda, uzdrawiał chorych, troszczył się o ubogich. Rozmawialiśmy o sanktuarium Matki Bożej w Częstochowie oraz o cudach. 

J. POLSKI: Dzieci poznały literę “J” oraz “ń” i “ni”. Książka str. 20-27. Rozmawialiśmy na temat zawartości  szafy. Dzieci uczyły się nazw różnego rodzaju ubrań. Czytaliśmy legendę o Syrence warszawskiej. 

PRACA DOMOWA

RELIGIA: https://www.youtube.com/watch?v=eHTPPBxowQY

J. POLSKI: 

  • proszę powtórzyć słowa z ostatniej lekcji str. 23
  • naucz się czytać sylaby oraz czytankę str. 25
  • ćw. 4 i 5 str. 27
  • 3 str. 26 dla chętnych
  • Napisz w zeszycie jedno proste zdanie z wybranym wyrazem z ostatniej lekcji. (jabłko, jamnik, jogurt, jeż, jaszczurka, jagody)