Praca domowa na 4 lutego

Religia

Przypominam o nauczeniu sie dwóch dowolnych błogosławieństw .

ćw.1, str.52

 Gramatyka

ćw. 3, str.72

ćw. 5, str.73

ćw. 8, str. 76, dla chętnych ćw.11, str.77

Język polski

Przygotuj się do dyktanda:

Muzyka to sztuka. Wzrusza, powodując śmiech, zadowolenie, ale i płacz, żal i przygnębienie.

Odpowiedz na pytanie 12, str.55

Historia:

Napisz kilka zdań o tym  co zapamiętałeś z dzisiejszego spotkania z panem Krzysztofem Czujem. Jakie cechy powinien mieć patriota?

Przypominam o czytaniu 20 min. dwa razy w tygodniu.