Klasa II – Praca domowa na 28 stycznia

Religia
Obejrzeć Youtube o sakramentach świętych: https://youtu.be/21iFHgfSvWQ
Zwrócić szczególną uwagę na 3 pierwsze skarby: Sakrament Chrztu, Pokuty i Eucharystii (Naświętszy Sakrament).
Zapamiętajmy:
– Sakramenty Święte to widzialne znaki Bożej miłości.
– W sakramencie Pokuty Bóg odpuszcza nam grzechy.

J. Polski
Uzupełnić ćwiczenia ze s. 153-158. Powtórzyć z rodzicami ćw. Nr 6, s 155.
* Pamiętajmy, aby czytać po polsku przynajmniej 2 razy w tygodniu po 20 min.