Praca domowa – religia 21/01/2023

PRACA DOMOWA – RELIGIA 21/01/202

1.Dokończyć ćwiczenia: 1/str. 51 i 1/str. 53.
2.Wykonać ćwiczenie 3/ str. 56.
3.Na następne zajęcia przynieść Pismo Święte.